Preskoči na vsebino
Konfigurator 08 205 12 10

 

Garancija

Dolgoletne izkušnje, visokokakovostni materiali in temeljita izdelava so od nekdaj ključ do ugleda podjetja Pirnar. Z veseljem jamčimo za naslednje garancijske storitve.

5 let

  • na zrakotesnost termoizolacijskih stekel,
  • na obstojnost barve na prašno barvanih vratih iz aluminija.

2 leti

  • na vgrajeno okovje,
  • na vgrajena samozapirala,
  • na elektronske komponente.

Predpogoji za uveljavljanje garancijskih zahtevkov

 • Redno in pravočasno vzdrževanje izdelkov po navodilih proizvajalca.
 • Predložitev računa in garancijskega lista, v katerem je naveden opis napake ter informacije o uporabniku in objektu, za katerega se reklamacija uveljavlja (naslov objekta, telefonska številka uporabnika, št. računa).
 • Garancijski rok začne teči z dnem predaje izdelka kupcu. S podpisom zapisnika o prevzemu blaga in storitev oziroma dobavnice je kupec seznanjen z vsebino garancijskega lista.
 • Po preteku garancije zagotavljamo vzdrževanje nadomestnih preklopnih aparatov v skladu z zakonsko določenimi roki.
 • Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki originalu, so pa primerljivi in imajo isto funkcijo kot original.
 • Vsi zahtevki kupca za odpravo napak, ki so bile povzročene s strani tretje osebe, so brez pisnega soglasja proizvajalca, izključeni iz garancije.
 • Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

PIRNAR

Kdaj garancija ne velja?

 • Lesena vhodna vrata

  • za lesene oljene površine;
  • za napake v lesu, ki so dovoljene po standardu opredeljevanja kakovosti lesa za stavbno pohištvo;
  • če je kupec sam ali preko tretjih oseb izvedel površinsko obdelavo;
  • pri spremembi površine, ki jo je povzročil vpliv okolja;
  • za barvno neskladnost med vzorčno ploščico iz barvne karte in posameznimi deli vrat, ki je posledica različnih sarž premazov, naravne strukture lesa ter različne sposobnosti vpijanja premazov pri površinski obdelavi;
  • če kupec zahteva površinsko obdelavo lesenih vrat z brezbarvnimi premazi na zunanji strani, ki niso odporni na UV svetlobo;
  • za lesena vrata z izredno temnimi barvami ali lazurami, ki imajo za posledico prekomerno segrevanje lesa;
  • v primeru barvnih razlik pri dodatnem ali ponovnem naročilu barve;
  • pri manjših nepravilnostih v merah, konstrukciji in na lakiranih površinah, ki z razdalje 3 m (zunaj) oziroma 2 m (znotraj) pri normalni dnevni svetlobi niso opazne;
  • če redni vzdrževalni posegi (dokazljivo najmanj 1 – 2-krat letno) oljenih površin niso bili opravljeni oz. so bili opravljeni nestrokovno. Iz tega nastale morebitne napake na lesenih površinah ali ukrivljeno vratno krilo niso utemeljen vzrok za reklamacijo;
  • če so bile okvare na lesu popravljene s strani proizvajalca vrat s pomočjo lesnih čolničkov, kita ali voska. Iz tega sledi, da morebitna smola, ki lahko izteka iz popravljene smolike v lesu, ni razlog za reklamacijo;
  • za razpoke, grče (razporeditev, velikost, količina), manjše iztrganine lesa, barvna odstopanja lesa, grobe robove pri grčastih lesenih površinah, valovite pasove neenakomerne rasti furnirja;
  • za odsevne površine in lise različnih oblik pri hrastovem lesu, saj so naraven del strukture hrastovega lesa;
  • če so macesnova vrata sestavljena iz lesenih delov z različnimi barvnimi toni, saj je macesnov les po naravi barvno zelo raznolik (rumenkast, rdečkast, rjavkast, svetlejši ali temnejši). Vrata za to ne morejo imeti enakomernega barvnega tona.
 • Aluminijasta vhodna vrata

  • če reklamirano blago ni v celoti plačano;
  • če je v ponudbi ali naročilu izrecno navedeno, da proizvajalec za posamezen izdelek ne daje garancije;
  • če je reklamirano blago kljub predhodno ugotovljenim in vidnim napakam vgrajeno, obenem pa prodajalec ni dal soglasja, da se reklamirano blago lahko vgradi;
  • če so bila vrata uporabljena za namen, ki ni predviden za to vrsto izdelka;
  • če kupec zahteva izdelavo vrat v dimenzijah, ki jih ne priporoča proizvajalec, stroka ali proizvajalec okovja;
  • v primeru, da so bila vrata v času skladiščenja izpostavljena neposrednim vremenskim vplivom (dež, sneg, sonce) oziroma so bila skladiščena v vlažnih prostorih;
  • če montaža električnih elementov ni bila opravljena s strani usposobljenega električarja;
  • v primeru, da so nastale poškodbe zaradi mehanskih in kemičnih vplivov na površino (udarcev, odrgnin, čiščenja), nestrokovne in nasilne uporabe ali preobremenitve vrat za začasne pojave na površini, kot so vodni madeži ali izpiranje barve;
  • če gre za obrabo ali lom okovja, ki je posledica fizične poškodbe;
  • če je izdelek izpostavljen ekstremnim vremenskim razmeram, slani vodi, agresivnim vplivom ali zračni vlagi višji od 70 %;
  • če so vhodna vrata vgrajena poravnano s fasado objekta oz. so vgrajena manj kot 15 cm v špaleto in so brez nadstreška ali vetrolova;
  • v primeru nasilne uporabe in v primerih višje sile (naravne nesreče, eksplozije, požari, neurja …);
  • če je storitev montaže ali zamenjave opravljala oseba, ki ni pooblaščena s strani prodajalca;
  • če je napaka posledica posega nepooblaščene osebe;
  • za poškodbe, ki so nastale zaradi neustreznega skladiščenja in ravnanja z izdelki;
  • če v primeru elektro priklopa niso bila upoštevana navodila za elektro priklop in je bila vezava izvedena drugače, kot je predpisano; če izdelek ni vzdrževan v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje;
  • pri spremembah videza površine, ki so posledica onesnaževanja;
  • pri pojavu rosenja na površini, ki je posledica povečane vlage v prostoru in nezadostnega zračenja;
  • pri odstopanju barvnih odtenkov stekla, ki je posledica konstrukcije stekla;
  • pri vizualnih napakah na steklu, ki so v mejah standarda za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla;
  • pri pojavu interference na steklu;
  • pri lomu stekla zaradi udarca, pritiskanja, točkovnega obremenjevanja, lokalnega pregrevanja, delnega osenčenja ali oviranega prezračevanja;
  • pri proizvodno pogojenih znamenjih na izdelku (napisi, oznake …);
Ali so vam bile te informacije v pomoč? (2 ocene, Ø 5,0)
Vhodna vrata
Oblikujte svoja vhodna vrata
Pojdite v konfigurator
Saloni Pirnar
Obiščite salone Pirnar
Dotaknite se vhodnih vrat
Katalogi
Prenesite kataloge vhodnih vrat
Odkrijte vse modele vhodnih vrat
top