Preskoči na vsebino
Konfigurator 08 205 12 10

Kako pomembna je izolacija vrat za varčevanje z energijo?

Z zamenjavo starih, dotrajanih vrat lahko, ob izbiri pravega materiala in pravilni montaži, dosežemo bistvene prihranke pri stroških ogrevanja in pomembno prispevamo tudi k varovanju okolja.

Varčevanje energije z nakupom dobro izoliranih vrat | PIRNAR

Kvalitetna vhodna vrata za hišo imajo pomembno vlogo pri toplotnih izgubah v domu, saj se po podatkih nekaterih študij skozi slabo izolirana vhodna vrata in okna izgubi celo več energije kot skozi neizolirano fasado. Zaradi tega dejstva so vhodna vrata eden izmed ključnih elementov, ki mora dosledno izpolnjevati vse zahteve Uredbe o varčevanju z energijo. Z zamenjavo starih, dotrajanih vhodnih vrat lahko ob izbiri pravega materiala in pravilni montaži dosežemo bistvene prihranke pri stroških ogrevanja in pomembno prispevamo tudi k varovanju okolja.

Zakaj je varčevanje z energijo tako pomembno?

Proizvodnja energije izrablja dragocene naravne vire, katerih količina v naravnem okolju ni neomejena. 20 % svetovnega prebivalstva porabi danes že kar 75 % vseh naravnih virov. V Sloveniji se največji del energije porabi za ogrevanje prostorov. Ogromen del energije, ki jo porabimo, gre v nič, saj so prav pri ogrevanju energetske izgube največje.

Ekonomična raba in varčevanje z energijo sta torej povezana z bolj trajnostnim ravnanjem z naravnimi viri in obenem tudi z optimizacijo naraščajočih življenjskih stroškov. Z zmanjševanjem porabe energije – še posebej tam, kjer to ne vpliva bistveno na kakovost življenja in ne zahteva posebnega odrekanja – lahko čisto vsak posameznik pripomore k optimalnejši izrabi naravnih virov. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti so zadnja leta usmerjeni predvsem k prizadevanjem za izboljšanje zanesljive oskrbe z energijo in razvoju alternativnih virov energije, hkrati pa tudi k ukrepom za premišljeno in skrbno ravnanje z energijo, ki jo porabljamo. Pozivi k učinkoviti rabi energije tako postajajo del našega vsakdana. Če z energijo ne bomo ravnali (bolj) odgovorno, obstaja utemeljena skrb, da dolgoročno ne bo več mogoče zagotavljati zadostne količine le-te za vse porabnike.

Varčevanje z energijo pa nikakor ne pomeni znižanja stopnje udobja!

Marsikdo pojem varčevanja z energijo še vedno razume kot odpovedovanje določeni stopnji lastnega udobja, odrekanje obstoječemu življenjskemu slogu in standardu ter vpeljavo dramatičnih sprememb v vsakodnevne navade, kar seveda nikakor ne drži. Skrb za večjo energetsko učinkovitost v praksi pomeni, da mora biti učinek oziroma rezultat energetsko izboljšane funkcije določenega izdelka ali naprave enak ali boljši, saj je energetsko učinkovitejši izdelek ali naprava praviloma višje kakovosti, kot je bila pred izboljšavo z namenom energetske učinkovitosti. Strah in pomisleki glede znižanja stopnje udobja so torej popolnoma nepotrebni.

Varčevanje z energijo pomembno vpliva na varovanje okolja

Pretežni del lastne energije v slovenskem prostoru še vedno pridobivamo iz dragocenih in dragih naravnih virov, kot so premog, plin in olje. To so trije osnovni naravni viri, ki pri gorenju povzročajo nastanek ogljikovega dioksida, slednji pa je glavni povzročitelj nezdravih okoljskih sprememb.

Ker se večina objektov pri nas ogreva na lesna goriva, olje, elektriko ali plin, si poglejmo nekaj primerov, kjer bi bilo mogoče prihraniti in hkrati tudi prispevati k varovanju okolja:

 • Če bi bila vsaka hiša, v kateri se ogrevajo s plinom, ustrezno zatesnjena in optimalno toplotno izolirana, bi s prihranjenim naravnim plinom na letni ravni lahko ogrevali dodatne štiri milijone hiš.
 • Kar 60 % gospodinjstev pri nas dobi dovolj sončne svetlobe, da bi jo lahko izrabili za ogrevanje doma.
 • Stara, slabo izolirana vhodna vrata so poleg oken eden izmed glavnih krivcev za uhajanje toplote iz doma in so vzrok za veliko večje toplotne izgube kot na primer neizolirana fasada.
 • Zamenjava dotrajanih vhodnih vrat z novimi, bolje izoliranimi, lahko zniža stroške ogrevanja do 10 %.

S sodobnimi, kakovostnimi in energetsko učinkovitimi vhodnimi vrati do prihranka energije

Ključna vloga vseh vrst toplotne izolacije objekta je zadrževanje toplote v notranjosti prostora in preprečevanje tako imenovanih toplotnih izgub. Z izrazom toplotne izgube poimenujemo izgube tiste toplote, ki nam nenadzorovano uhaja iz objekta.

Ob toplotni izolaciji običajno najprej pomislimo na kakovostno izolacijo in fasado, tudi okna, pozabljamo pa na vhodna vrata. Pomembne ventilacijske izgube namreč nastajajo tudi zaradi slabih ali dotrajanih vhodnih vrat. Vhodna vrata so zelo pomemben del stavbnega pohištva. Dobro toplotno izolacijo celotnega objekta lahko dosežemo le, če izberemo kakovostna vhodna vrata, ki morajo biti izdelana iz primernih materialov, ustrezati pa morajo tudi najvišjim energetskim standardom. Le sodobna, energetsko varčna vhodna vrata bodo lahko pomembno prispevala k zmanjšanju porabe energije in visoki energetski učinkovitosti hiše.

Sodobna arhitektura v zadnjih letih narekuje, da v individualnih hišah med materiali prevladuje predvsem zelo kakovosten aluminij, vendar pa njegov sodobni videz in raznolike možnosti obdelave nista edina razloga za priljubljenost aluminijastih vhodnih vrat. Aluminij je najbolj ekološki material, saj ga je mogoče neskončno reciklirati in ima najboljše lastnosti: je lahek, čvrst, korozijsko obstojen, omogoča natančno izdelavo, obenem pa je izjemno trpežen (se ne zvija, ne deformira in ni podvržen temperaturnim nihanjem ali vlagi), je praktično neuničljiv in najbolj preprost za vzdrževanje. Obenem velja za izredno energetsko učinkovit material.

Za energetsko učinkovitost celotnega objekta je seveda pomembno, da so izbrana vhodna vrata izolacijsko skladna tako z ostalim stavbnim pohištvom kot tudi s samim objektom. Kakovostna vhodna vrata pa lahko zaživijo v vsej svoji funkcionalnosti le, če so tudi ustrezno strokovno in kakovostno vgrajena.

Kako izbrati energetsko učinkovita vrata?

Vhodna vrata, ki dovršeno zaokrožijo celoto doma, imajo številne pomembne naloge, med katerimi je tudi zagotavljanje optimalne toplotne izolacije hiše. Pri izbiri vrat je ključnega pomena, da kot osnovo upoštevamo merilo toplotne izolativnosti izbranih vrat v povezavi z njihovo namembnostjo.

Notranja vrata v večini primerov ne potrebujejo dodatne toplotne izolacije, ker znotraj objekta med posameznimi prostori pravzaprav niti ni tako velikih temperaturnih razlik.

Slednje lahko v določenih primerih velja tudi za vhodna vrata v večstanovanjskih zgradbah, kadar se ogrevajo tudi skupni prostori, stopnišča in hodniki.

Popolnoma druga zgodba pa so tista vrata, s katerimi razmejujemo notranje in zunanje prostore, torej vsi neposredni vhodi. Pri vhodnih vratih za individualne hiše gre namreč za zelo velike temperaturne razlike med notranjostjo in zunanjostjo. Skozi vhodna vrata se lahko izgubljajo ogromne količine notranje toplote, kar posledično povzroča tudi bistveno večje stroške ogrevanja celotne hiše.

Največje toplotne izgube so posledica slabega tesnjenja in nepravilne vgradnje vhodnih vrat. Vzroki za nepotrebne izgube toplote so lahko tudi v slabem vratnem profilu. Pri določenih modelih vhodnih vrat, ki jih krasijo stekleni paneli, pa je treba vedeti, da se lahko nekaj toplote izgubi tudi skozi steklo, zato se v primeru odločitve za steklene podrobnosti obvezno odločite za večkratno zasteklitev oziroma večslojno izolativno steklo, ki tovrstne izgube pomembno zmanjša.

Pri odločitvi za nova vhodna vrata torej izbirajte takšna, ki zagotavljajo visoko stopnjo toplotne izolacije, saj to pomeni, da boste strošek naložbe povrnili na račun nižjih stroškov ogrevanja, hkrati pa boste odgovorno prispevali k varovanju okolja.

Ključne sestavine, ki vplivajo na toplotno izolativnost vhodnih vrat

Pri izbiri novih vhodnih vrat, ki bi prispevala tudi k zmanjšanju toplotnih izgub in s tem k optimizaciji stroškov ogrevanja, morate upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na toplotno izolativnost vhodnih vrat, in sicer:

 • material vratnega krila,
 • debelino vratnega krila,
 • vrsto vratnega profila,
 • material vratnega podboja,
 • debelino vratnega podboja,
 • raven tesnjenja,
 • vrednost toplotne izolacije in
 • toplotni most.

Kakovostna toplotna izolacija vhodnih vrat mora zagotavljati zaščito pred vdorom vetra, mraza, vročine in vlage. Za dodatno tesnjenje lahko poskrbi visok, toplotno ločen prag iz aluminija ali plastike, ki prav tako zmanjša toplotne izgube. Kakovostna toplotna izolacija vhodnih vrat pa se bo poleg temperaturnega udobja najbolje pokazala tudi na vaših mesečnih položnicah.

Kakšne so oznake za stopnje toplotne izolacije, ki jo nudijo posamezna vhodna vrata?

Sposobnost toplotne izolacije vhodnih vrat merimo oziroma označujemo z vrednostjo toplotne prehodnosti (UD – vrednost toplotne izolacije). Priporočene vrednosti dobre toplotne prehodnosti vhodnih vrat se gibljejo med UD 0,54 W/m2, pa tja do 1,3 W/m2. Nižja vrednost UD pomeni, da je toplotna izolacija vrat boljša. Seveda pa so vrednosti odvisne tudi od izbrane velikosti in dimenzij posameznih modelov vhodnih vrat.

Vhodna vrata Pirnar z najboljšo toplotno izolacijo na svetu

Vsa vhodna vrata Pirnar se lahko pohvalijo z izjemno toplotno učinkovitostjo, saj smo v podjetju Pirnar prvi na svetu razvili rešitev za težavo maksimalne toplotne izolativnosti. Naša vrata dosegajo najnižje stopnje toplotne prevodnosti, tudi do U = 0,54 W/m2.

Poleg varčevanja z energijo je pomembna tudi zvočna izolacija vhodnih vrat!

V zadnjih letih veliko in vse bolj glasno govorimo o ekološki ozaveščenosti v povezavi s toplotno izolacijo, redkeje pa spregovorimo o zvočni izolaciji, pa čeprav je tudi zvočno udobje bivanja ključnega pomena za zdravje in dobro počutje.

S hitrim življenjskim tempom se je namreč bistveno spremenilo tudi sodobno zvočno okolje, ki nas obdaja. Pahnjeni smo v okolje, kjer nas obdaja cela vrsta zvokov in raznovrsten hrup iz sodobnega urbanega okolja. Poleg uličnega hrupa pa se zvoki širijo v naša domovanja tudi iz sosednjih stanovanj. Primarno bivalno okolje nam ne zagotavlja več potrebne sprostitve, tišine in miru v zavetju lastne zasebnosti.

Pri obremenitvah s hrupom razlikujemo moteče, neželene zvoke, zaradi katerih je posledično porušeno tudi naše akustično udobje. Vsakodnevna in dolgotrajna izpostavljenost hrupu iz okolja slabo vpliva na naše zdravje. Slabša se kakovost bivanja, s tem pa je slabše tudi naše splošno počutje. Raziskave kažejo, da našemu zdravju škodijo tudi zvoki, ki jih ne zaznavamo zavestno. Vir hrupa povzroča valovanje v prostoru, nato pa se širi po zraku in preko materialov po stenah, stropu in tleh. Zvočna izolacija objekta je torej odvisna predvsem od debeline sten. Torej bolj masivne stene bolje odbijajo zvok. Zvok pa prehaja tudi preko stavbnega pohištva: ključno vlogo pri protihrupni zaščiti objekta igrajo tudi okna in vrata. Kakovostna vhodna vrata morajo poleg toplotne izolacije zagotavljati tudi maksimalno zvočno zaščito. Za vhodna vrata velja zelo podobno osnovno pravilo kot za stene: masivna stena bolje odbija zvok, prav tako pa tudi na izolacijo vrat vpliva njihova osnovna teža – najboljšo zvočno izolacijo zagotavljajo težja, masivna ali dvojna vhodna vrata.

Pozornost pa velja nameniti tudi pravilni, strokovni montaži vhodnih vrat, saj vam v nasprotnem primeru tudi najprestižnejša vrata ne bodo zagotavljala pričakovanega učinka.

Želite izvedeti več?

Pridite na kavo v naš najbližji razstavni salon in pogovorili se bomo o vaših željah.

REZERVIRAJTE SI TERMIN

Ali so vam bile te informacije v pomoč?
Vhodna vrata
Oblikujte svoja vhodna vrata
Pojdite v konfigurator
Saloni Pirnar
Obiščite salone Pirnar
Dotaknite se vhodnih vrat
Katalogi
Prenesite kataloge vhodnih vrat
Odkrijte vse modele vhodnih vrat
top